پیام های تسلیت


حامد بیدی

مریم میرزاخانی گوشه ذهن همه ما داشت زندگی می‌کرد. سرش به کار خودش گرم بود و امکان بزرگ شدن را دائم به ما یادآوری می‌کرد. امکان بزرگتر فکر کردن. حالا هم فرقی نکرده. همان گوشه در ذهنمان نشسته، اما پررنگ‌تر از همیشه.

متن کامل

641 - 641 of 641
First | Prev. | 13 14 15 16 17 | Next | Last