اخبار و رویدادها

برگزاری وبینار های راه مریم توسط بنیاد مریم میرزاخانی

برگزاری وبینار های راه مریم توسط بنیاد مریم میرزاخانی

بنیاد مریم میرزاخانی به برنامه‌ریزی و ارائه مجموعه وبینارهایی مبادرت ورزیده که با کمک گرفتن از افراد متخصص در این زمینه، به معرفی مسیر پژوهش ناب در علوم ریاضی و هدایت دانش‌آموزان و دانشجویان همت گمارد.
مجموعه وبینارهای بنیاد مریم میرزاخانی موقعیت آشنایی با پژوهش ناب در علوم ریاضی را فراهم می‌آورد و امید بر آن است که این مجموعه، روشنگر راه کسانی باشد که می‌خواهند ادامه دهنده «راه مریم» باشند .

اولین وبینار در دوشنبه 18 اسفند 1399 و با سخنرانی دکتر مجید میرزاوزیری برگزار خواهد شد

به منظور شرکت در وبینار به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://webinar.mmirzakhani.org

← مشاهده تمام اخبار