اخبار و رویدادها

پیام تشکر خانواده پروفسور مریم میرزاخانی

پیام تشکر خانواده پروفسور مریم میرزاخانی

هموطنان، دوستان بزرگوار ، وابستگان عزیز

از شما گرامیان که با حضور خود ، ارسال گل ، استند و پیغام در غم بزرگ ما شریک شده و همدردی شما تسلی بخش دل آزرده ما بوده کمال تشکر را داریم.

احمد میرزاخانی ( پدر ) ، زهرا حقیقی ( مادر ) ، آرش میرزاخانی ( برادر ) ، لیلا میرزاخانی ( خواهر ) ، علی میرزاخانی ( برادر ) ، مهرداد ابراهیمی ( داماد ) ، نغمه آروند ( عروس ) و آزاده منطقی ( عروس )

← مشاهده تمام اخبار