اخبار و رویدادها

مراسم ختم پروفسور مريم ميرزاخانی در آمريكا

مراسم ختم پروفسور مريم ميرزاخانی در آمريكا

مراسم سوم پروفسور مريم ميرزاخانی در آمريكا بر سر مزار آن مرحومه به صورت خانوادگی در حضور پدر ، مادر ، همسر و خواهر ايشان در روز جمعه مورخ 21 جولای 2017 برگزار گرديد..در آخرين دست نوشته های پروفسور مريم ميرزاخانی به شعر زير از  دیوان شمس (غزلیات)  مولوی اشاره شده است :ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما

پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل

وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما

← مشاهده تمام اخبار